Inga Caunīte
Inga Caunīte
Loģistikas un iepirkumu vadītāja
Isover
inga.caunite@saint-gobain.com
Summary

Loģistikas un iepirkumu vadītāja
Tel. +371 67892784
Mob. +371 29136136
E-pasta adrese:inga.caunite@saint-gobain.com

Thumbnail

Loģistikas un iepirkumu vadītāja
Tel. +371 67892784
Mob. +371 29136136
E-pasta adrese:inga.caunite@saint-gobain.com