1 min

Kā izvairīties no mitruma bojājumiem

Ka izvairīties no mitruma bojājumiem

Kā minēts pamatinformācijā, ir jānovērš mitruma iekļūšana konstrukcijās. Ēkas ārējā apšuvuma virsmai un jumtam jānovērš mitruma iespiešanās ēkas iekšējās konstrukcijās.
Ārējās konstrukcijas iekšpusē arī ir jābūt ventilācijas kanāliem, lai ļautu konstrukciju iekšpusē kondensētajam gaisam iztvaikot. Ēkas pamatiem ir jābūt projektētiem tā, lai mitrums tiek izstumts konstrukciju karkasā caur kapilāriem. Pamatu apakšējam slānim jābūt vērstam slīpi prom no ēkas, un apkārtējā zemē jābūt apakšzemes drenāžai. Ļoti svarīgi ir arī nodrošināt pamatiem aizsardzību no sala, izmantojot Styrofoam produkciju.

Ēkas konstrukcijas ir regulāri jāpārbauda visā to mūža garumā tā, lai nekavējoties tiktu salabota jebkāda sūce, pa kuru var iekļūt ūdens. Nozīmīgākās vietas ir dzegas, notekcauruļu, jumta, vannas istabas konstrukcijas un visas savienojuma daļas (piemēram, logi). 

Turklāt attiecībā uz enerģijas patēriņu un konstrukciju pareizu funkcionēšanu ārkārtīgi svarīgi ir novērst ikdienā radītā mitruma difūziju ēkas konstrukcijās, to efektīvi jāizvada ventilācijas un tvaika barjeras kopīgas darbības rezultātā. 

Atjaunojot ēku, vienmēr rūpīgi jāpārbauda visas iepriekšminētās vietas un tur esošās konstrukcijas.