apversts jumts
Apvērstie jumti visbiežāk tiek izmantoti terases, autostāvvietu un citu izmantojamu platību ierīkošanai. Šim pielietojumam iesakām izmantot ekstrudētā polistirēna (XPS) DOW Styrofoam loksnes. Apvērstie vai tā saucamie plakanie jumti ir visvairāk pakļauti apkārtējās vides ietekmei. Tādēļ atbilstoša konstrukcijas uzbūve ir izšķirošs faktors attiecībā uz jumta kalpošanas laiku. Plakanā jumta izturība atkarīga no visu izolācijas kārtu ilglaicīgas funkcionēšanas.