Grīda ar vēdināmu pagrīdi
Silta grīda ir svarīgs faktors komfortablu dzīves apstākļu nodrošināšanai, jo grīdas virsmas temperatüru jūt, staigājot pa grīdu. Tāpēc pirmā stāva grīdas, kā arī tās savienojuma ar sienām pareizai izolācijai jāpievērš īpaša uzmanība, lai grīdas konstrukcijās neiekļütu aukstums, kas varētu izraisīt mitruma un pelējuma rašanās bīstamību.
Pamatos koka konstrukcijas siltā grīda ar auksto pagrīdi ir labi vēdināma, nodrošinot aizsardzību pret mitruma un pelējuma bojājumiem. Vēdināšanai pa ēkas perimetru virskārtā atbilstoši celtniecības noteikumiem jāierīko vēdināšanas kanāli.