pamatu siltināšana
Pamatu un cokola siltināšanai iesakām izmantot ekstrudētā polistirēna (XPS) DOW Styrofoam loksnes.
Materiāls vienlaikus pilda gan siltumizolācijas, gan hidroizolācijas funkcijas.