siltināts mansards
Izbūvējot mansardu īpaša uzmanība ir jāpievērš siltumizolācijai. Šajā konstrukcijā siltās telpas ir ēkas augšstāvā. Jāņem vērā, ka lielāki siltuma zudumi ir tur, kur lielāka temperatūras starpība. Siltākais gaiss vienmēr uzturas telpas augšdaļā, līdz ar to veidojas lielāka temperatūras starpība un būs lielāki siltumzudumi.
Siltumizolācijas biezums saskaņā aktuālajiem  būvnormatīviem LBN-002   ir 280-300 mm. Normatīvs nosaka prasību minimumu un siltumizolācija ir tā, kas nesīs tūlītēju un ilgstošu labumu gan komforta, gan siltuma izmaksu jomā