Hero Image
Safe house
3 minutes min

Pamatinformācija par izolāciju

Dzīvošanas komforta nodrošināšanai viens no svarīgākajiem faktoriem ir pareiza siltuma izolācijas un ventilācijas iebūve.

Siltumizolācija jāizvēlas kvalitatīvi

Nauda, kas ieguldīta efektīvā siltuma izolācijā, tiks atpelnīta dažos gados, jo par apkuri būs jāmaksā mazāk. Mājai jābūt projektētai tā, lai siltuma izolācija vienmēr paliktu sausa un necirkulētu nekontrolēta gaisa plūsma. Vislabāk to var panākt šādi:

  1. Ēkas ārējai daļai jābūt rūpīgi apšūtai, lai pasargātu to no vēja vai lietus. Ārējā apšuvuma iekšpusē jābūt ventilācijas atverēm, lai novērstu mitruma uzkrāšanos. 
  2. Siltuma izolācijai jābūt pārklātai ar pretvēja apvalku, lai pasargātu to no jebkādas kaitīgas gaisa plūsmas iekļūšanas. Piemēram, ISOVER RKL 31 kalpo gan kā aizsargs no vēja, gan kā siltuma izolācija.
  3. Vislabāk siltuma izolācija kalpo, kad konstrukcijas iekšpusē ir tvaika izturīgs / gaisu necaurlaidīgs slānis, bet ārpusē – tvaika caurlaidīgs aizsargs no vēja.  
  4. Apšūtu tvaika barjeru uzstāda siltuma izolācijas siltajā (apsildāmajā) pusē. Tvaika barjerai ir jābūt viscaur noblīvētai. Īpaša uzmanība jāpievērš šuvju blīvumam un apšuvuma viengabalainībai.

Piemērota siltumizolācija, abilstoša ventilācija un sausa konsktrukcija nodrošinās veselīgu vidi mājoklī

Vairāki pētījumi (Tamperes Tehnoloģijas Universitātes (Tampere University of Technology) 1996.gada ziņojums un Somijas VTT Tehniskās Izpētes centra pētījums par mitruma iedarbību uz koka konstrukcijām) ir palīdzējuši nostiprināt iesakņojušos viedokli, ka konstrukcijas ar mitruma barjeru var saglabāt izolāciju sausu un tas savukārt uzlabo izolācijas izturību. Tas ir tāpēc, ka mitruma barjera novērš mitruma pārvietošanos pa konstrukciju. Lai mitruma barjera konstrukcijā pareizi darbotos, tā jāiebūvē siltuma izolācijas siltajā (iekšējā) pusē un atbilstoši jāapšuj. Maldīgs ir uzskats, ka konstrukcijas bez mitruma barjeras var ievērojami uzlabot iekštelpu gaisa kvalitāti. Piemēram, saskaņā ar VTT un Tamperes universitātes pētījumiem, tas tikai noved pie mitruma uzkrāšanās konstrukcijās. Projektējot un būvējot ēkas, uzmanība jāpievērš mitrumam, kas nāk no ēkas, un jānovērš jebkāda mitruma iekļūšana no ārpuses.

Pateicoties minerālvates izolācijas unikālās spiediena izlīdzināšanas spējai, mitruma uzkrāšanos var novērst, atstājot pietiekami lielu ventilācijas spraugu starp siltuma / pretvēja izolāciju un ārējo apšuvumu. Arī mitruma likvidēšana konstrukcijās ir ļoti svarīga, jo tas pasargā no puves un pelējuma veidošanās. Mitruma iekļūšana konstrukcijās var samazināt to kalpošanas mūžu, radīt pārmērīgu enerģijas patēriņu un nekvalitatīvu iekštelpu gaisu.

Izolācijas iestrāde

Mitrums ēkās bojā tīro un svaigo gaisu, līdz ar to kaitē mājas iedzīvotājiem

Kad mitrums pārsniedz 70%, uz siltām konstrukcijām sāk veidoties pelējums, bet puves sēnei vajadzīgs lielāks mitrums. Gan pelējuma, gan puves sēnes augšanai ir nepieciešams organisks pamats, mitrums un siltums, un to attīstībai vajag katra šī faktora klātbūtni. Minerālvates un akmens vates ir pamatā neorganiska, bet koka, pārstrādāta materiāla un celulozes izolācija ir pamatā organiska.

Lai saglabātu iekštelpu gaisu tīru un svaigu, ēkas ventilācijai jābūt tādai, lai pietiekama gaisa maiņa notiktu bez lieka enerģijas patēriņa. Šīm prasībām visatbilstošākie ir mehāniskie ventilatori un konstrukcijas, kas atbilst ventilācijas pamatprincipiem.

Var teikt, ka ēka „elpo” ar tās ventilācijas sistēmu. Nekontrolēta gaisa noplūde caur konstrukcijām ir jālikvidē projektēšanas un būvēšanas stadijā. Tā kā iekštelpu gaisam ir dažādi piejaukumi, ventilācijas sistēmai tas regulāri jāatjauno. Tas novērsīs pelējuma veidošanos. Mehāniskajās ventilācijas sistēmās gaiss tiek tīrīts regulāri, bet gravitācijas (dabiskās gaisa plūsmas) ventilācijas sistēmās gaiss parasti vispār netiek tīrīts. Ventilācijas sistēmu tīrīšanas laiks jāieraksta īpašuma apsaimniekošanas žurnālā. Iekštelpu apdarē izmantoto materiālu izdalījumi arī iespaido gaisa kvalitāti. Visiem vieglajiem ISOVER celtniecības izolācijas materiāliem un Ecophon skaņu absorbējošiem materiāliem ir piešķirts M1. Klase M1 nozīmē augstāko celtniecības materiālu klasi, tā ir labākā no trīs materiālu klasēm šajā klasifikācijā, tā ir droša izvēle cilvēkiem, kas cieš no alerģijām un slimo ar elpošanas ceļu slimībām.